In het tweede kwartaal van 2020 zijn massaal DDoS-aanvallen uitgevoerd.
Volgens cijfers van cybersecuritybedrijf Nexusguard steeg het aantal DDoS-aanvallen in een jaar tijd met ruim 500 procent. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 was de stijging bijna 39 procent.

Bij dit soort aanvallen wordt getracht een systeem onderuit te halen door een overmatige stortvloed aan gegevens te genereren, waardoor het systeem het allemaal niet meer aan kan.

Een goede bescherming hiertegen is essentieel! Grote of kleine ondernemingen, iedereen is hier een doelwit. Gelukkig bestaan hier oplossingen voor!

Graag lichten wij toe, hoe wij uw onderneming tegen dit soort dreigingen kunnen beschermen.